Hướng Dẫn Bang hội

 CHÍNH SÁCH BANG HỘI
 

I. Điều kiện thành lập:

- Tài khoản Bang chủ phải có số điện thoại, email xác thực để tiện cho việc liên lạc giữa BQT với các bang chủ. (nếu không có đủ 1 trong các thông tin này thì không tạo Bang được).

- Tài khoản muốn làm Bang Chủ phải có ít nhất 200.000 XU trong tài khoản.
 

- Chi phí lập Bang Hội là 200.000 XU, khi tạo bang, tài khoản sẽ bị trừ 200.000 XU.
 

- Tên bang hội từ 6 – 25 chữ cái.
 

- Bang hội đăng ký phải kèm logo bang hợp thuần phong mỹ tục, không vi phạm quy định.
 

- Hướng dẫn tạo Bang Hội:
 

          + Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, user chọn menu “Bang Hội”.
 

         
           + Bước 2: chọn nút “Tạo Bang Hội” sẽ hiển thị box “Tạo Bang hội”


         

                   Box “Tạo Bang Hội”:

 


                  Điền đầy đủ thông tin, bấm vào "TẠO BANG".
 

II. Điều kiện gia nhập Bang Hội:
 

- Thành viên muốn tham gia Bang Hội sẽ vào trang bang hội đó và “Xin Gia Nhập Bang” nếu Bang chủ “Đồng ý” thì thành viên là bang viên của Bang hội đó.
 

- User cũng có thể tham gia bang hội bằng cách click vào link mà bang chủ gửi mời gia nhập Bang Hội.
 

- User đang là thành viên của Bang Hội này thì sẽ không tham gia Bang Hội khác (trong 1 thời điểm chỉ tham gia được 1 Bang Hội).
 

III. Trách nhiệm Bang chủ và thành viên:
 

1. Bang Chủ:
 

- Quản lý thành viên, hoạt động, vui chơi, giải trí trên hệ thống game đánh bài. Nếu có trường hợp vi phạm các quy định của bang hội thì phải có thông báo, khai trừ.
 

- Hướng dẫn, giúp đỡ thành viên mới, tạo sân chơi cho các thành viên trong bang hội.
 

- Thường xuyên tổ chức các sự kiện offline, giao lưu gặp mặt, tổ chức sinh nhật Bang hội nhằm xây dựng Nhóm, Bang hội hùng mạnh, phát triển.


2. Thành Viên:
 

- Tham gia các hoạt động tập thể cùng với Bang Hội.
 

- Không chửi bậy, gây mất đoàn kết Bang hội.
 

- Đóng góp vào sự phát triển của Bang Hội và Cộng Đồng.
 

- Các Bang hội cần xây dựng quy định và điều kiện gia nhập bang hội riêng cho mình.
 

IV. Quyền lợi của Bang Hội và thành viên:

1. Khi bạn là Bang Chủ, bạn sẽ được hưởng quyền lợi như sau:

• Được hưởng 10% xu thưởng của toàn bang khi lên level.


 Được thưởng 30% trên tổng điểm đóng góp của toàn bang hội trong tháng.


 Có đầy đủ tool quản trị bang hội như: theo dõi, Active user, Kick user, theo dõi điểm đóng góp...


 Được mở tính năng chuyển xu cho các thành viên khác trong Bang.

 Được KICK user ra khỏi bang từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng.

2. Khi gia nhập Bang Hội, các thành viên sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

• Được thưởng xu theo % tích điểm VIP khi bang hội lên level.

• Được thưởng xu hàng tháng theo % điểm đóng góp nếu nằm trong Top 10 thành viên có đóng góp cao nhất. Điểm đóng góp chia cho các Bang viên sẽ trích từ 70% tổng điểm đóng góp của Bang trong tháng.

 Được tham gia các sự kiện tổ chức của bang hội.

V. Cách tính điểm VIP, điểm Đóng Góp:


1. Điểm VIP và LEVEL Bang hội:

Điểm VIP: là điểm tích lũy của tất cả các thành viên bang khi tham gia chơi tất cả các game. Cứ 1 ván chơi, thành viên của bang nếu thắng sẽ được trích % xu thắng cộng vào Điểm VIP bang hội. Tỉ lệ % có khác nhau với từng môn game. Các Game Bài sẽ tích luỹ Điểm VIP cao nhất, các môn khác thấp hơn.

- Level Bang hội: là cấp bậc của bang đạt được dựa theo Điểm VIP tích lũy được, số điểm VIP cần để Bang lên level như bảng bên dưới

- Thưởng: Khi Bang lên level, Bang chủ và các thành viên có điểm đóng góp trong level đó sẽ được thưởng như bảng bên dưới:

 

Level Bang Hội Tổng điểm VIP để lên level Tổng số Điểm VIP tích được từ level cũ đến level mới Tỷ lệ thưởng XU cho toàn bang Số XU Bang Chủ được thưởng khi bang lên level Số XU Tổng của các thành viên trong bang được hưởng khi bang lên level
1 0 0 0 0 0
2 2,000,000 2,000,000 10% 10,000 10,000
3 3,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
4 4,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
5 5,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
6 6,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
7 7,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
8 8,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
9 9,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
10 10,000,000 1,000,000 10% 5,000 5,000
11 21,000,000 11,000,000 20% 1,100,000 1,100,000
12 33,000,000 12,000,000 20% 1,200,000 1,200,000
13 46,000,000 13,000,000 20% 1,300,000 1,300,000
14 60,000,000 14,000,000 20% 1,400,000 1,400,000
15 75,000,000 15,000,000 20% 1,500,000 1,500,000
16 91,000,000 16,000,000 20% 1,600,000 1,600,000
17 108,000,000 17,000,000 20% 1,700,000 1,700,000
18 126,000,000 18,000,000 20% 1,800,000 1,800,000
19 145,000,000 19,000,000 20% 1,900,000 1,900,000
20 165,000,000 20,000,000 20% 2,000,000 2,000,000
21 186,000,000 21,000,000 20% 2,100,000 2,100,000
22 208,000,000 22,000,000 20% 2,200,000 2,200,000
23 231,000,000 23,000,000 20% 2,300,000 2,300,000
24 255,000,000 24,000,000 20% 2,400,000 2,400,000
25 280,000,000 25,000,000 20% 2,500,000 2,500,000
26 306,000,000 26,000,000 20% 2,600,000 2,600,000
27 333,000,000 27,000,000 20% 2,700,000 2,700,000
28 361,000,000 28,000,000 20% 2,800,000 2,800,000
29 390,000,000 29,000,000 20% 2,900,000 2,900,000
30 420,000,000 30,000,000 20% 3,000,000 3,000,000
31 451,000,000 31,000,000 20% 3,100,000 3,100,000
32 483,000,000 32,000,000 20% 3,200,000 3,200,000
33 516,000,000 33,000,000 20% 3,300,000 3,300,000
34 550,000,000 34,000,000 20% 3,400,000 3,400,000
35 585,000,000 35,000,000 20% 3,500,000 3,500,000
36 621,000,000 36,000,000 20% 3,600,000 3,600,000
37 658,000,000 37,000,000 20% 3,700,000 3,700,000
38 696,000,000 38,000,000 20% 3,800,000 3,800,000
39 735,000,000 39,000,000 20% 3,900,000 3,900,000
40 775,000,000 40,000,000 20% 4,000,000 4,000,000


2. Điểm ĐÓNG GÓP và THƯỞNG Bang Hội hàng tháng:

Từ ngày 01/07 Bang sẽ có thêm hình thức tính điểm gọi là : Điểm ĐÓNG GÓP (XU BANG HỘI).

Điểm ĐÓNG GÓP : Là điểm được tính dựa trên việc thành viên của bang hội chơi game thắng, hệ thống sẽ THƯỞNG 1 số % từ xu thắng của thành viên vào điểm đóng góp cho Bang Hội. Thành viên vẫn giữ được số tiền thắng và không bị trừ xu đóng góp cho bang hội. Số % hệ thống tặng KHÔNG VƯỢT QUÁ 5.000 điểm cho 1 lần thắng.

Điểm ĐÓNG GÓP sẽ được tổng kết vào cuối mỗi tháng  và trao thưởng bắt đầu từ ngày 01 - 05 hàng tháng cho BANG CHỦ và Top 10 thành viên đóng góp cao nhất của mỗi bang. Nội dung cụ thể như sau:

Thưởng Bang Chủ = 30% ĐIỂM ĐÓNG GÓP BANG HỘI TRONG THÁNG.

Ví dụ: Bang có ĐIỂM ĐÓNG GÓP BANG HỘI TRONG THÁNG là 100.000.000 điểm, tương ứng cuối tháng thì Bang chủ được nhận 30% là 30.000.000 xu.

Thưởng thành viên = 70% ĐIỂM ĐÓNG GÓP BANG HỘI TRONG THÁNG. TOP 10 thành viên nằm trong bảng xếp hạng đóng góp tháng sẽ được thưởng. Mỗi thành viên trong Top 10 sẽ được tính % đóng góp dựa vào số xu đóng góp / tổng số xu đóng góp của Top 10. Tuy nhiên, thành viên lại được thưởng trên toàn bộ 70% đóng góp của Bang dựa trên % đóng góp đó.
 

VI. Các qui định khác:

- Ngoài ra các điều khoản và mốc thời gian áp dụng như sau:


Giai Đoạn 1 (01 à cuối mỗi tháng)

Giai Đoạn 2 (01 à 05 tháng tiếp theo)
 


- Chính sách này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào nhằm mục tiêu giữ vững lợi ích hàng  đầu cho người chơi.

- BQT có quyền can thiệp vào trong trường hợp phát hiện sai phạm và làm ảnh hưởng đến quyền lợi người chơi.

- Quyết định cuối cùng thuộc về Ban Quản Trị.


- BQT sẽ luôn luôn tạo ra các chính sách hấp dẫn cho các thành viên nhằm đem lại những phút giây giải trí tuyệt vời tại đây.
 

Thay mặt BQT

Viber: 
0988.786.915

Gửi tin nhắn cho 3cay.net